Horoskopy z całego świata - odkryj swoją przyszłość.
Apolliński, Chiński, Cygański, Dla Kobiet, Dla Mężczyzn, Dla zakochanych, Egipski, Erotyczny, Fenicki, Hideyoshiego, Majów, Na wesoło, Negatywny, Niepoważny, Nostradamusa, Numerologiczny, Starogermański, Tęczowy, Tradycyjny, Znane Osoby,

365 horoskopów na każdy dzień roku - wybierz swój miesiąc urodzenia
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzieńHoroskop na każdy dzień roku - miesiąc lipiec

1
Odznaczają się bardzo aktywnym umysłem, wrażliwą naturą, szczególnie w sferze uczuć. Są pracowici, cierpliwi i wytrwali. Mimo tylu zalet nie dążą do zdobycia wielkich zaszczytów ani majątku. Po prostu nie mają takich aspiracji życiowych. W działaniu brak im zdecydowania i pewności siebie.

2
Mają mocny charakter. Pozwala on im zachowywać stałe zasady moralne. Nie ulegają zbytnio wpływom innych, ani nie wpadają w szpony nałogów. Są bardzo samodzielni. Bardzo ważną rolę w ich życiu odgrywają uczucia rodzinne. One to kształtują ich nastroje, wyzwalają aktywność lub wprawiają w pesymizm. W stosunku do otoczenia są nieufni i przewrażliwieni. Na co dzień brak im przebojowości i wytrwałości takiej jak innym. Ambicje mają umiarkowane i zmierzają przede wszystkim do zapewnienia godziwej egzystencji sobie i rodzinie.

3
Mają duże zdolności, zwłaszcza w dziedzinach artystycznych. Są przy tym ambitni i aktywni. Dokładają wiele starań, aby wybić się ponad przeciętność. Uznanie, chociażby wśród najbliższych, jest ich minimalnym celem. Odznaczają się dobrą pamięcią i spostrzegawczością. W realizacji celów staje im na przeszkodzie brak wewnętrznego zdyscyplinowania, wytrwałości i konsekwencji. Również ich zmienne usposobienie i częste zmiany planów utrudniają doprowadzenie wielu przedsięwzięć do końca

4
Mają duże wyobrażenie o własnej wartości i o tkwiących w nich samych możliwościach. Ich mocnym punktem są znaczne zdolności praktyczne i umiejętności radzenia sobie w życiu. Potrafią być bystrymi obserwatorami rzeczywistości i wyciągać z tego wnioski dla siebie. Są bardzo uczuciowi i pod wpływem uczuć mogą wiele zdziałać. Niekiedy przejawiają skąpstwo i zawziętość. Miewają nieraz długie okresy bierności i wyczekiwania.

5
Są bardzo utalentowani. Odznaczają się logicznym i przenikliwym umysłem. Mają uzdolnienia naukowe, szczególnie do nauk ścisłych. Pomocna im jest doskonała pamięć. Naturę mają bardzo wrażliwą. Brak im twardości i przebojowości. Nie mają przekonania do własnych możliwości. Zbytnio ulegają cudzym wpływom, a ponadto ich zmienny charakter utrudnia doprowadzenie wielu poczynań do końca. Mogliby osiągnąć jednak wiele gdyby wyzbyli się okresowego lenistwa.

6
To osoby o wielkiej szlachetności. Wszechstronnie utalentowani, jednak w żadnej dziedzinie nie mają szczególnych predyspozycji. Zarówno ich możliwości jak i nabyta wiedza ma charakter powierzchowny. Pozwala im to na uznanie otoczenia i podjęcie pracy w wielu zawodach. To niepoprawni idealiści. Zbytnio ufają ludziom i często doznają rozczarowania. Mimo to są ludźmi prawymi i wrażliwymi na krzywdę innych. W kontaktach międzyludzkich są pogodni i nieraz bardzo dowcipni.

7
To życiowe chytruski. Są bardzo inteligentni i wszechstronnie uzdolnieni. Potrafią doskonale sobie radzić. Mają duże ambicje, jednak brak im ochoty i wytrzymałości do realizacji wielkich celów. Ich wysiłki zmierzają w kierunku znalezienia sposobu, aby zdobyć dużo, ale jak najmniejszym wysiłkiem. Prowadzi to czasem do wynalazków lub oryginalnych rozwiązań. W poglądach i ocenach są niestali. Nieraz zmieniają swoje plany pod wpływem nastroju, a nieraz ze zwykłego lenistwa. Łatwo ulegają sile sugestii.

8
Są bardzo energiczni. W tym co robią widoczna jest dokładność i sumienność. Ich przedsięwzięcia są na ogół dobrze zaplanowane, aby ograniczyć do minimum ryzyko lub przypadek. Lubią opiekować się najbliższymi lub potrzebującymi pomocy. To osoby o wielkiej szlachetności i nadmiernej wrażliwości. Cieszą się powodzeniem u płci odmiennej, sami też są czuli na uroki natury. Czasami zachowują się zbyt impulsywnie.

9
Trudno jest wyprowadzić ich z równowagi. Są niezwykle operatywni i przedsiębiorczy. Lubią przewodzić innym i mają do tego predyspozycje. Ich cnotą jest obowiązkowość i rzetelne wykonywanie tego czego się podjęli. Wymagają tego również od innych. Chętnie działają społecznie, gdyż oprócz szlachetności samej pracy, mogą realizować swoje ambicje przywódcze. Mankamentem ich jest przewrażliwienie, nawet w błahych sprawach.

10
To osoby niezwykle sympatyczne, bardzo towarzyskie, mające duże poczucie piękna i estetyki. Odznaczają się wielkim wdziękiem i powabem. Są niezwykle łagodne i uczuciowe. We współżyciu bywają znakomitymi nieraz partnerami, o ile znajdą oparcie w osobie o twardym charakterze, która potrafi zapewnić im podstawowe sprawy bytowe. Jest to tym ważniejsze, że urodzeni w tym dniu są lekkomyślni i mało obowiązkowi.

11
Są bardzo energiczni i ambitni. Odznaczają się bystrym umysłem i naukowymi zainteresowaniami. Mają dobry gust i poczucie piękna. Lubią stwarzać pozory władczości. Przywiązują ogromną wagę do atrybutów władzy. Charakter ich jest zmienny, a w ocenie rzeczywistości bywają przesadni.

12
To osoby wszechstronnie utalentowane. Mają umiejętność współżycia z innymi ludźmi i dostosowywania się do zmiennych sytuacji. Są bardzo spostrzegawcze i przenikliwe. Odznaczają się dużymi talentami dyplomatycznymi, połączonymi z chytrością i przebiegłością. W działaniu są powolni, myślą za to szybko. Na długo zachowują w pamięci zarówno dobre jak i złe wspomnienia.

13
Te dobroduszne osoby posiadają duże uzdolnienia naukowe. Mają ponadto dobrą pamięć. Są bardzo wrażliwe i delikatne. Ich miłe usposobienie przysparza im sympatię otoczenia. Brakuje im jednak wytrwałości, aby zdobyć liczącą się pozycję lub majątek. Zbytnio ufają innym, a ponadto są nerwowi i za szybko zrażają się trudnościami.

14
Najszczęśliwsi bywają w swoim, niezwykle bogatym, świecie wewnętrznym. Ich rozwinięta wyobraźnia i marzycielstwo odgradza ich od rzeczywistości. Obawiają się nawet trudów codzienności. Są zbyt refleksyjni, aby wywalczyć sobie znaczącą pozycję społeczną. W kontaktach międzyludzkich przejawiają dużo uczucia, ale nie lubią się uzewnętrzniać. Swoje problemy i rozterki przeżywają we własnym wnętrzu.

15
To niepoprawni romantycy. W ich wyobraźni wszystko jest w kolorze różowym. Odznaczają się skromnością i oszczędnością. Nie stawiają sobie ani życiu wielkich wymagań. Ich nastroje ulegają częstym zmianom i rzutują na ich aktywność i stosunek do rzeczywistości. W chwilach złego nastroju są drażliwi i nerwowi.

16
Są ambitni i pracowici. Do życia podchodzą ostrożnie, zawsze wolą się asekurować. Nie mają zaufania do własnych koncepcji i zbyt łatwo ulegają wpływom innych. Swoje poglądy zmieniają za często, aby móc przekonać się o ich trafności. Są niezwykle wrażliwi na punkcie uczucia. Ono jest dla nich główną ostoją i równowagą psychiczną. Życie bez miłości jest dla nich niewiele warte.

17
Przejawiają zdolności wychowawcze i opiekuńcze. Z przyjemnością poświęcają się kształceniu innych. Są pracowici i odważni. Nie brak im ambicji, ale największą wagę przywiązują do wychowania dzieci na porządnych ludzi. W swoich poglądach i uczuciach są stali. Ich zasady moralne są proste i jednoznaczne. To co białe to ma być białe, a co czarne to czarne, ocen pośrednich nie uznają. Podlegają zmienności nastrojów. W stosunku do osób nowo poznanych bywają nieufni.

18
W życiu liczą głównie na siebie. Odznaczają się niezależnym umysłem i dużą samodzielnością. Wysoko cenią własne możliwości. Ich aspiracje są tak ogromne, że nieraz aż zuchwałe. Dążąc do realizacji własnych planów często zmieniają poglądy i koncepcje. W tym co wykonują nie są dokładni ani rzetelni. Współżycie z nimi jest pozbawione pełnej symbiozy, gdyż są zdeterminowani przez własne ambicje.

19
To osoby o naturze artystycznej, nawet poetyckiej. Przejawiają zresztą duże talenty w tym względzie, muszą jednak spróbować popracować nad sobą. Mają duże poczucie piękna i estetyki. Są życzliwie ustosunkowani do życia i ufni w ludzką dobroć. W miłości bywają czuli i wrażliwi, lecz bardziej przeżywają duchowo niż fizycznie. Ich słabą stroną jest niepraktyczność. Potrzebują wsparcia ze strony silniejszego partnera.

20
Mają dobry charakter i wrodzoną dobroć. Są niezwykle pracowici i wytrwali. Mówi się o nich, że to ludzie o prawym charakterze. Można im powierzać tajemnice, nawet te największe. Odznaczają się też dużymi talentami artystycznymi. Mają jednak za mało ambicji, aby je rozwijać. Również nie przywiązują wagi do pięcia się na społeczny piedestał. Są nazbyt delikatni i ustępliwi, co jest często wykorzystywane przez innych.

21
U tych osób zalety zdecydowanie przewyższają wady. Odznaczają się dużymi zdolnościami praktycznymi. Są cierpliwi i wrażliwi. Charakter mają szlachetny. W uczuciach są stali i wierni. To idealni kandydaci na oddanych partnerów życiowych. Nie forsują własnych ambicji czy aspiracji życiowych, bez żalu gotowi są poświęcić się dla innych. Obraz ten zaciemnia nieco ich słaba wola i próżność.

22
Odznaczają się dużą inteligencją i subtelnym umysłem. Mają świetną pamięć. W tym co robią są wytrwali i konsekwentni. Lubią czynić wszystko planowo i po uprzednim przygotowaniu. Improwizacja nie jest ich metodą działania. Są bardzo uczuciowi i bardzo przeżywają wszelkie niepowodzenia na tym tle. Poprzez swą nadmierną wrażliwość popadają w stany depresji. Zawsze wolą ustąpić, niż rzucić się do walki.

23
To ludzie czynu. Mają żywy i bystry umysł. Potrafią dokładnie przeanalizować każdą sprawę i wyciągnąć właściwe wnioski. Są przedsiębiorczy i operatywni. Cenią sobie niezależność i swobodę. Wierzą w swoje możliwości i w to, że zawsze jakoś sobie poradzą w życiu. Ta pewność często prowadzi ich do samowoli i zuchwałości. W kontaktach międzyludzkich są mało komunikatywni i mało przystępni. Sprawy innych nie leżą im na sercu.

24
Mają duże zdolności i to o charakterze uniwersalnym. Są energiczni i odważni. Cechuje ich duma i poczucie własnej wartości. Uchodzą za ludzi prawych, co nie znaczy, że nie mają skłonności do wykrętów. Lubią wygodny tryb życia, a nawet przejawiają zamiłowanie do zbytku. Nie są dziećmi szczęścia, ale też nie mogą mówić o pechu. Wiodą na ogół życie spokojne i szczęśliwe.

25
Są uzdolnieni artystycznie i jeśli doskonalą się w tym kierunku wówczas dochodzą do satysfakcjonujących efektów. Na ogół bywają ambitni i odważni. W kontaktach z innymi są serdeczni i przyjacielscy. W uczuciach dotrzymują wierności. Dotyczy to również wszelkich więzów rodzinnych, przyjacielskich i honorowych. Duży wpływ na ich aktywność mają nastroje. Brak im jest jednak odporności psychicznej, stąd często ogarnia ich niepewność i zwątpienie.

26
Mają twórczy umysł, a nierzadko talenty literackie. Często je wykorzystują, chociażby na rodzinny użytek. Są dzielni i rezolutni. Mają wysokie mniemanie na temat własnej godności, co im nieraz utrudnia życie. Lubią być wspaniałomyślni, tolerancyjni i wyrozumiali. Sami nie zawsze panują nad sobą i często są wybuchowi, impulsywni, a nawet zuchwali. Często bywają nieufni i starają się w życiu stosować stałą zasadę ograniczonego zaufania.

27
W życiu świetnie dają sobie radę. Mają umysł chłonny i otwarty na wszelkie inicjatywy. Są aktywni i energiczni. Odznaczają się dużą siłą woli i praktycznością. Mają duży zmysł do robienia interesów. Pod względem materialnym szybko zaspokajają swoje ambicje, jednak w życiu rodzinnym i w uczuciach jest zgoła odmiennie. Oddanych przyjaciół mają niewielu i powinni ich szanować. W stosunku do otoczenia bywają zarozumiali, dokuczliwi i nieopanowani.

28
Nie znają trudności nie do pokonania, a i gorycz porażki jest im mało znana. Przejawiają dużą mądrość życiową. Są sprytni i dumni. Mimo filozoficznego umysłu mają duże zdolności organizatorskie. Są przy tym bardzo przebiegli. Mimo, że wiedzie im się na ogół dobrze to zazdroszczą innym, że mają od nich więcej. Pożądliwość jest ich niewątpliwą wadą.

29
Mają oryginalną umysłowość, która łączy praktycyzm z uduchowieniem. Rzadka to symbioza. Cenią sobie niezależność i tylko pełna swoboda pozwala im normalnie funkcjonować. Wierzą w swoje możliwości i odważnie podejmują się różnych przedsięwzięć. Są dumni i pewni siebie, czasem nawet skrajnie. Lubią wynosić się ponad innych. W sytuacjach trudnych bywają agresywni.

30
Są wszechstronnie uzdolnieni. Mają silną wolę. To osoby o dużej odwadze i energii. W dążeniu do celu są wytrwali i konsekwentni. Cenią sobie bardzo prawdomówność i sami starają się tak postępować. Złą stroną ich charakteru jest skłonność do przewodzenia innym. Nawet namiastkę władzy próbują rozwinąć do monstrualnych wprost rozmiarów. Zgadzają się tylko ze swymi poglądami, inne zaś odrzucają.

31
Odznaczają się wybitnym umysłem. Są bardzo ambitni i zdecydowani w dążeniu do realizacji swoich planów. Mają bardzo rozwiniętą intuicję. Na ogół są ludźmi prawymi, lecz współżycie z nimi nie jest sielanką. Przez ich skrytość bardzo trudno jest utrzymać z nimi wzajemną więź psychiczną. Lubią narzucać swoje zdanie, co nie sprzyja wymianie poglądów. Mają duże skłonności do nałogów, a odporność niewielką. Brak im również silnej woli, aby o własnych siłach wyrwać się z ich szponów.