Horoskopy z całego świata - odkryj swoją przyszłość.
Apolliński, Chiński, Cygański, Dla Kobiet, Dla Mężczyzn, Dla zakochanych, Egipski, Erotyczny, Fenicki, Hideyoshiego, Majów, Na wesoło, Negatywny, Niepoważny, Nostradamusa, Numerologiczny, Starogermański, Tęczowy, Tradycyjny, Znane Osoby,

365 horoskopów na każdy dzień roku - wybierz swój miesiąc urodzenia
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzieńHoroskop na każdy dzień roku - miesiąc listopad

1
Są obdarzeni przez naturę wyjątkową inteligencją i mądrością życiową. Mają dar obserwacji i wyciągania właściwych wniosków oraz doskonale rozwiniętą intuicję. Są ambitni i dyskretni. Cieszą się dużym powodzeniem u płci odmiennej i sami są wielkimi wyznawcami kultu erosa. W stosunku do otoczenia bywają nieufni i zbyt drażliwi.

2
To osoby o mocnym charakterze. Cechuje je niezwykle silna wola i pewność siebie. Lubią dominować w otoczeniu i nie brakuje im zdolności przywódczych. Odznaczają się też dużym zmysłem krytycznym. Często przejawiają uzdolnienia twórcze i osiągają nawet liczące się sukcesy. Przez otoczenie nie są uwielbiani, co spowodowane jest ich zarozumialstwem i nietolerancją. W stosunku do najbliższych są mało uczuciowi.

3
Mają duże zdolności artystyczne. Na otoczeniu wywierają duże wrażenie, gdyż mają oryginalną, pociągającą osobowość. Są dzielni, odważni, stanowczy, a ich poglądy są bardzo postępowe. Cieszą się dużym powodzeniem, lecz są krytykowani za zuchwałość i nieostrożność. Nieraz bywają bardzo zazdrośni.

4
Odznaczają się dużymi zdolnościami organizacyjnymi. Obdarzeni są talentami wynalazczymi i racjonalizatorskimi. W dążeniu do celu bywają cierpliwi, ale i nieustępliwi zarazem, zbyt pewni siebie, ale i szlachetni. Potrafią dostrzec wiele zjawisk, których inni nie widzą. Często dochodzą w życiu do satysfakcjonujących ich osiągnięć.

5
Są zbyt zafascynowani własnymi pasjami. Mają duże talenty twórcze, najczęściej literackie. Są bardzo pracowici i wytrwali. Cenią sobie niezależność i swobodę. Poczucie godności osobistej odgrywa u nich dużą rolę. Nie brak im również zdolności dyplomatycznych. Mimo to współżycie z nimi jest trudne. Wpływ na to ma przede wszystkim egoistyczne podejście do życia, drobiazgowość i nieczułość.

6
To osoby bardzo sympatyczne i lubiane przez otoczenie. Odznaczają się szlachetnością i prawym charakterem. Interesują się filozofią i naukami społecznymi. Są pracowici, honorowi i otwarci. W stosunku do innych bywają życzliwi, hojni i taktowni. Do negatywnych cech ich charakteru można zaliczyć lenistwo, zbytnią pobłażliwość i naiwność.

7
Mają bystry umysł i zdolności do nauk ścisłych. Są energiczni i pracowici. Wytrwale i konsekwentnie dążą do wyznaczonego celu. W swoich poglądach i uczuciach bywają stali. Do przedsięwzięć, które ich przekonują, podchodzą entuzjastycznie i są dobrymi wykonawcami. W swoim gronie bywają krytykowani za agresywność, złośliwość, a nawet despotyzm.

8
Mają osobowość dość złożoną. Zaliczani są na ogół do osób o mocnym charakterze. Bywają zawzięci, sarkastyczni i wybuchowi. Zazwyczaj jednak cechuje ich wrażliwość i uczuciowość. Potrafią bezinteresownie pomagać innym. W stosunku do przyjaciół i rodziny są lojalni. Często poszczególne cechy ich charakteru są potęgowane przez nastrój i okoliczności.

9
Ponosi ich ambicja i temperament. Odznaczają się ponadto oryginalnością i darem obserwacji. Potrafią wytrwać w tym, co uważają za słuszne. Dlatego m.in. rzadko grozi im uzależnienie się od nałogów. Charakter mają otwarty. Są wrażliwi na uroki płci odmiennej, a i sami cieszą się dużym powodzeniem. Ich negatywnymi cechami są m.in. zawziętość i mściwość.

10
To umysłowość twórcza. Przejawiają duże zdolności wynalazcze i racjonalizatorskie. Cenią sobie niezależność życiową i swobodę. Są pewni swoich możliwości. Nie brakuje im męstwa ani odwagi cywilnej. W stosunku do otoczenia bywają nieufni i podejrzliwi. W miłości są zazwyczaj zazdrośni, a względem własnej rodziny zbyt surowi.

11
To, co ich cechuje najbardziej to wybitne zdolności dyplomatyczne. To osoby o dużej szlachetności i jeszcze większej ambicji. Są odważni, zdecydowani i uczuciowi. Duży wpływ na ich aktywność i efekty działalności ma nastrój. Zbytnio ulegają nastrojom. W swoich przekonaniach oraz uczuciach bywają niestali, potrafią jednak w sposób bezkonfliktowy wychodzić z trudnych dla siebie sytuacji.

12
Odznaczają się wszechstronnymi zdolnościami i zrównoważonym charakterem. W działaniu są zdecydowani i wytrwali. Nie brakuje im męstwa ani odwagi cywilnej. W stosunku do otoczenia są skryci i nieufni. Lubią krytykować innych. W skrajnych wypadkach występują u nich skłonności do despotyzmu.

13
Najlepiej czują się wówczas, gdy są niezależni od innych. Dużą wagę przywiązują do honoru i godności osobistej. Są dość obraźliwi. Cechuje ich krytyczny umysł i opanowanie. Na co dzień starają się być prawdomówni i postępować szlachetnie. Często destrukcyjnie oddziałuje na nich nadmierna wrażliwość, której nie są w stanie się pozbyć. Również zmienność nastrojów ma zasadniczy wpływ na ich samopoczucie. Większość osób urodzonych w tym dniu odznacza się powolnością.

14
Cechuje ich bystry i ruchliwy umysł. Mają bardzo rozwiniętą wyobraźnię i intuicję. Są też bardzo spostrzegawczy. Często wyznają określone idee i dla ich spełnienia gotowi są zrobić wiele. W stosunku do otoczenia bywają zbyt impulsywni. Ponadto grzeszą naiwnością i brakiem rozwagi. Życie erotyczne nie stanowi dla większości z nich treści życia. Bardziej cenią sobie przeżycia duchowe niż doznania fizyczne.

15
Mają wybitne zdolności o charakterze uniwersalnym. Są ambitni i konsekwentni w działaniu. Na ogół bywają pracowici i zapobiegliwi o dom i rodzinę. Nie brakuje im odwagi ani zdecydowania. Cieszą się dużym powodzeniem u płci odmiennej. W stosunkach międzyludzkich przejawiają niekiedy samowolę, zaciętość i mściwość.

16
To silne osobowości. Mają ogromną chęć do dominacji i przewodzenia innym. W drodze do efektów są niecierpliwi, jednak potrafią wytrwać w tym co sobie postanowili. Odznaczają się dużymi zdolnościami praktycznymi. Bywają na ogół odważni i gorliwi. Cechuje ich duży zasób sił witalnych i niezmordowana aktywność. W stosunkach międzyludzkich są mało czuli i zbyt spięci.

17
Mają wiele cennych zalet. Są niezwykle uczuciowi i pracowici. Starają się zawsze być prawdomównymi i wiarygodnymi. Cenią sobie niezależność i swobodę. Są krytyczni do siebie samych i do innych. Niezależnie od sukcesów widoczna jest u nich duma i godność. Trudno jest im jednak ułożyć sobie harmonijne stosunki rodzinne i domowe, gdyż są niestali w uczuciach, pyszni i drażliwi.

18
Odznaczają się niezwykle silnym charakterem. Są zdecydowani i bezkompromisowi w tym czego się podejmują. To ludzie niezwykle dzielni, lecz zbyt często i nie zawsze potrzebnie ryzykują. Bywają przeważnie bardzo opanowani i zrównoważeni. W uczuciach są stali i wierni, jednak trudno jest z nimi nawiązać bliższą więź, gdyż są skryci i mało czuli.

19
Mają zadatki na przywódców. Również ich ambicje sięgają wysoko. Chcą i potrafią rządzić innymi. Mają bowiem duże zdolności organizatorskie i dużą odporność nerwową. Nie ulegają emocjom, działają w sposób racjonalny. Osiągane sukcesy rodzą w nich pychę i zarozumiałość. Ponadto zarówno w miłości jak i w przyjaźni nie są lojalni ani stali.

20
Urodzeni w tym dniu mają silną osobowość. Mają predyspozycje przywódcze. Ich zdolności są zarówno twórcze, jak i wykonawcze. Są poważni i obowiązkowi. Z powierzonych zadań starają się wywiązywać jak najlepiej. W kontaktach międzyludzkich są mało komunikatywni, lecz mają za to bardzo rozbudowane życie wewnętrzne. Nie jest im obca popędliwość, ironia i przewrotność.

21
Odznaczają się wybitną inteligencją i dużą energią życiową. Lubią działać niezależnie i na własny rachunek. Uważają, że w ten sposób szybciej zaspokoją swoje wielkie ambicje. Chcieliby jak najszybciej osiągnąć znaczącą pozycję społeczną i majątkową. Niecierpliwość jest ich złym doradcą. Cechuje ich męstwo, zdecydowanie i odwaga. W kontaktach międzyludzkich bywają szorstcy i mało uprzejmi.

22
Urodzeni w tym dniu pragną wybić się i to za wszelką cenę. Mają logiczny umysł i dobrą pamięć. W dążeniu do celu są wytrwali i konsekwentni. W wykonywanej pracy są solidni i stosują samokontrolę. Odważnie podejmują się trudnych zadań i na ogół wychodzą z nich zwycięsko. W stosunku do otoczenia bywają oschli i mało elastyczni.

23
Mają umysłowość intelektualną. Cechuje ich rozwinięta intuicja i wiara we własne ideały. W życiu chcą postępować dobrze i szlachetnie. Najczęściej to im się udaje. Są wrażliwi i subtelni. Przywarą ich jest kapryśność. Brak im wytrwałości i staranności w przygotowaniu działań. Często zdają się na przypadek.

24
Ich wiodącym atutem jest aktywność życiowa. Są niezwykle ruchliwi i przedsiębiorczy. Lubią działać niezależnie, poza oficjalnymi strukturami. W swoim postępowaniu nie uciekają się do wybiegów dyplomatycznych ani chytrych sposobów, lecz działają w sposób prostolinijny. W stosunku do otoczenia bywają kłótliwi i zbyt często zmieniają zdanie.

25
Niewątpliwie są to osoby o dużej szlachetności charakteru. Cechuje ich głębokie poczucie sprawiedliwości i obiektywność. Często przejawia-ją duże talenty artystyczne. Są życzliwi i otwarci na wszelkie nowości. Chętnie pomagają innym, nie oglądając się na własne korzyści. Są obdarzani uczuciem przez płeć odmienną, a i sami bywają nadmiernie wrażliwi na jej uroki. Za bardzo wierzą innym, co przeobraża się u nich w zwyczajną naiwność.

26
Bije z nich wielka pewność siebie i zdecydowanie. W rzeczywistości są to osoby o mocnym charakterze. Są konsekwentni w działaniu, a zarazem roztropni, odważni, ale i ostrożni. Mają niewyczerpane zasoby energii życiowej. W życiu starają się postępować w sposób prawy. Ich wadą jest zbytnia wojowniczość, zuchwałość i zadufanie w sobie.

27
Odznaczają się wyjątkową intuicją. Mają duże poczucie własnej wartości i wiary we własne siły. W działaniu są zdecydowani i konsekwentni. Cechuje ich otwartość i bezpośredniość. W swoim środowisku cieszą się niekwestionowanym autorytetem. W stosunku do najbliższych są niejednoznaczni. Z jednej strony tkwi w nich duża wrażliwość, z drugiej zaś, zuchwałość, a nawet despotyzm.

28
Przez życie fruną jak motylki. Wyróżniają się radosnym usposobieniem i lekkością iście młodzieńczą. Mają dużo energii życiowej. Ich entuzjazm udziela się innym. Na co dzień są naturalni, życzliwi i uprzejmi. W swoich przekonaniach daleko im do stałości. Owa zmienność, jak również nielojalność, to ich zasadnicze wady.

29
To osoby o bardzo sympatycznym sposobie bycia. Są zazwyczaj pogodni, towarzyscy i uczuciowi. Umysł mają aktywny, potrafią znakomicie analizować różne sprawy i wyciągać właściwe wnioski. Nie lubią jednak w życiu przemęczać się. Cenią sobie wygodny tryb życia, a nawet lenistwo. Bywają zbyt łatwowierni, czasem wprost naiwni.

30
Mają twórczy umysł. Są niezwykle ruchliwi, obrotni i operatywni. Do ludzi podchodzą szczerze i ufnie. Wierzą we własne zdolności i siły. Potrafią być niezwykle serdeczni i życzliwi. Nawet drobne sukcesy lub czyjeś gesty wywołują u nich entuzjazm. W stosunku do otoczenia bywają nieostrożni i nieraz padają tego ofiarą. Niebezpieczny jest u nich zbytni pociąg do przyjemności i duża niefrasobliwość.